torsdag 27 september 2007

Stureplansprofilens mediesmörjelse

Idag kunde man, både på metro.se och pepperstidningen, läsa om en av de s.k. "stureplansprofilerna" som nu gått med på en intervju i densamma tidning.

Tydligen så hade han och hans kompis haft samlag med en här tjejen tidigare vilket är hemskt nog, men de inblandade personerna är förmodligen, lik många andra i denna värld, insnärjda av media att sex hursomhelst är helt okej.

Hans kommentar på det hela är ju fullkomligt oförståelig "Hon sa aldrig stopp. ".
Jag hoppas och ber att Herren ville komma till vår jord och dömer levande och döda, så snart som möjligt.
Läget härnere på jorden börjar bli minst sagt akut.

Jag hoppas att människor, även "stureplansprofilerna" ska komma till insikt om att sex utanför äktenskapet ej är någonting som Skaparen hade i åtanke för oss.

Saxat från Katekesen;
"Sammanfattning
2189 ”Håll sabbatsdagen, så att du helgar den” (5 Mos 5:15). ”Den sjunde dagen är vilosabbat, en Herrens helgdag” (2 Mos 31:15).
2190 Sabbaten som var en bild av den första skapelsens fullbordan är ersatt av söndagen som erinrar om den nya skapelsen, som inleddes av Kristi uppståndelse.
2191 Kyrkan firar Kristi uppståndelses dag den åttonde dagen, som med rätta kallas Herrens dag eller söndag.[28]
2192 ”Söndagen... skall hållas i hela kyrkan som den främsta påbjudna helgdagen.”[29] ”På söndagar och andra påbjudna helgdagar är de troende förpliktade att delta i mässan.”[30]
2193 ”På söndagar och andra påbjudna helgdagar skall de troende avhålla sig från sådant arbete och sådana sysslor som är ett hinder för att ägna Gud den dyrkan som tillkommer honom, för att kunna glädja sig på ett sätt som passar Herrens dag eller för att ägna sig åt avkoppling till själ och kropp.”[31]
2194 Att söndagen finns bidrar till ”att alla får tillräcklig tid till vila och tillräckligt med fritid för att låta dem ägna sig åt sitt familjeliv, sitt kulturella, sociala och religiösa liv.[32]
2195 Varje kristen människa bör undvika att ålägga någon annan det som skulle hindra henne själv från att hålla Herrens dag.
"
EDIT: Varför jag gjorde en avrättningsanordning har att göra med att jag rent spontant kände för att "det här förtjänar det värsta straff som finns" men troligen är Stureplansprofilen inte "mindre" (inte sagt att det är en liten synd, snarare motsatsen, men det kan vara lite problematiskt att avrätta alla som haft sex utanför äktenskapet) skyldig till brytande av den Eviga Lagen än någon annan vilseledd själ.

Gud kommer döma alla. Såväl levande såsom döda.

Pax et Bonum.